‌‌‌‌Чи існують різні типи вітаміну E?

Токофероли та токотрієноли

З точки зору біохімії існує вісім різних натуральних форм вітаміну E . У широкому значенні вітамін E можна поділити на дві окремі групи: токофероли та токотрієноли. Кожна з них поділяється ще на чотири окремі форми: альфа-, бета-, дельта- та гамма-токоферол; і альфа-, бета-, дельта- та гамма-токотрієнол.

Синтетичний вітамін Е

Окрім натуральних форм вітаміну E, існують і його синтетичні версії. При хімічному виробництві кожен тип вітаміну Е має вісім можливих структур завдяки так званим «стереоізомерним центрам». Ці центри можуть утворюватися двома способами, що віддзеркалюють один одного. Натуральна форма вітаміну має усі три стереоізомерні центри в правосторонній конфігурації, тоді як синтетична версія є рівнозначною комбінацією усіх восьми форм, сім з яких зазвичай неможливо знайти в натуральній формі вітаміну.

RRR-альфа-токоферол

Природна версія альфа-токоферолу називають RRR-альфа-токоферолом, рацемічною сумішшю усіх ізомерів альфа-токоферолу, або історично - D-альфа-токоферолом. Синтетичну версію часто називають DL-альфа-токоеролом. Літера L вказує на наявність лівосторонніх, синтетичних версій поживної речовини, яка має знижену активність вітаміну E.

‌‌‌‌Корисні переваги вітаміну E як антиоксиданту

 Вітамін Eє поживною речовиною, що, як і вітамін C, відіграє роль у антиоксидантному захисті. Вітамін E жиророзчинний, тобто швидко розчиняється та розсіюється в жирах та ліпідах. В організмі вітамін Е є основним жиророзчинним антиоксидантом, який захищає від пошкодження вільними радикалами. Поживними джерелами вітаміну E є оліїгоріхи та насіння.

Що таке вільні радикали?

Вільні радикали –це нестабільні молекули. Зазвичай вони мають неспарений реактивний електрон. Оскільки електрони переважно парні, цей самотній електрон відриває другий від іншої молекули, пошкоджуючи її та нерідко утворюючи новий вільний радикал.

Що таке антиоксидант?

Антиоксиданти допомагають протистояти цьому згубному процесу. Антиоксиданти мають додаткові електрони, які вони можуть безпечно передавати вільним радикалам, ефективно гальмуючи процес. Для нормального функціонування процесів організму необхідний баланс антиоксидантів та вільних радикалів.

‌‌‌‌Протизапальні та регулювальні функції вітаміну E

Вільні радикали, як правило, є запальними. Тоді як антиоксиданти, як правило, демонструють протизапальну дію. Проте, окрім антиоксидантного потенціалу, вітамін E має й інші протизапальні ефекти.

Виявлено, що різні форми вітаміну E здатні більш безпосередньо пригнічувати запальні реакції. Деякі форми вітаміну, схоже, також здатні підтримувати здоров'я клітин, спонукаючи пошкоджені або хворі клітини відмирати до того, як вони почнуть розмножуватися та вийдуть з-під контролю.

‌‌‌‌Корисні властивості RRR-альфа-токоферолу

Запалення

RRR-альфа-токоферол є основною формою вітаміну E , що міститься в організмі. Згідно з даними нещодавнього метааналізу клінічних досліджень було виявлено, що RRR-альфа-токоферол має протизапальні властивості. Фактор некрозу пухлин альфа (TNF-альфа) є добре відомою запальною сигнальною молекулою в усьому організмі. TNF-альфа бере участь у патологічних процесах різних автоімунних хвороб. Часто, з метою зниження запалення, стандартні ліки спрямовують безпосередньо на нього. У межах досліджень на людях дозування RRR-альфа-токоферолу понад 700 мг/добу значно знижували TNF-альфа. Для того, аби визначити, які клінічні переваги має вітамін для зниження рівня TNF-альфа, необхідні додаткові дослідження.

Захворювання серця

Незважаючи на факт проведення досліджень стосовно переваг RRR-альфа-токоферолу при хворобах серця, дані останніх досліджень досить неоднозначні. Численні дослідження, що мали негативні результати, використовували синтетичну версію вітаміну Е, що може затьмарювати результати, оскільки синтетичний вітамін Е хімічно відрізняється від натуральних форм.

Особи, які споживали вітамін E з харчових продуктів, мали знижений ризик розвитку хвороб серця. Два найбільших дослідження натуральних добавок вітаміну Е для профілактики серцевих захворювань дали протилежні результати, що вказує на необхідність проведення додаткових клінічних випробувань впливу натурального RRR-альфа-токоферолу. Зважаючи на неоднозначний характер дослідження, важко зробити будь-які висновки щодо впливу натурального вітаміну E на хвороби серця.

Ожиріння печінки

Ожиріння печінки –це хвороба, пов'язана з ожирінням та діабетом. Запалення, зміни в обміні речовин та мікрофлорі кишківника спричиняють накопичення жиру в печінці. З часом хвороба може прогресувати й призводити до утворення рубців тканин печінки й навіть до печінкової недостатності. Це захворювання часто недостатньо діагностують та ігнорують, аж доки не стануть очевидними більш серйозні проблеми з печінкою. За поточними оцінками приблизно 25% населення світу мають це захворювання, і ця цифра стрімко зростає. Враховуючи збільшення випадків цукрового діабету та ожиріння, ситуація, ймовірно, буде лише погіршуватися.

Одним з потенційних застосувань натурального альфа-токоферолу, доведених в опублікованих дослідженнях, є ожиріння печінки. Зокрема, у одній із нещодавніх рецензій рекламували ефективність двох препаратів: піоглітазону (стандартний препарат) та вітаміну E. Інші рецензії дійшли до схожого висновку, описуючи вітамін E, як засіб для лікування запального компоненту хвороби у людей, що не страждають на цукровий діабет, проте наголошуючи, що додаткові дослідження все ще необхідні.

Зниження когнітивних функцій та деменція

Наявні докази свідчать про певні потенційні корисні властивості RRR-альфа-токоферолу при зниженні когнітивних функцій та деменції. Проте слід зауважити, що вітамін E не є ефективним для їхнього запобігання.

Дані свідчать, що вітамін E, як і RRR-альфа-токоферол, здатний сповільнювати прогресування хвороби у пацієнтів з ознаками зниження когнітивних функцій та хвороби Альцгеймера. Незважаючи на певну мінливість даних дослідження, загалом це свідчить про певний потенціал вітаміну.

‌‌‌‌Корисні властивості RRR-гамма-токоферолу

Пошкодження вільними радикалами діоксиду азоту

Порівняно з альфа-токоферолом, досліджень RRR-гамма-токоферолу значно менше, хоча починає з’являтися інтерес. Свідчення вказують на більшу ефективність RRR-гамма-токоферолу в захисті від вільних радикалів діоксиду азоту, ніж RRR-альфа-токоферолу.

Нітрозативне пошкодження –пошкодження діоксидом азоту, може негативно впливати на ДНК та запальні процеси, які можуть призвести до розвитку хронічних захворювань, зокрема хвороб серця та нейродегенеративних розладів (мозку). Ранні дані досліджень свідчать про те, що RRR-гамма-токоферол має здатність краще запобігати відмиранню клітин та пошкодженню ДНК внаслідок нітрозативного стресу.

Запалення

Інші дані починають демонструвати прямий ефект гамма-токоферолу на запальні шляхи. Важливим ферментом, пов’язаним із запаленням, є циклооксигеназа (ЦОГ-1 і ЦОГ-2), той самий фермент, на який спрямована дія аспірину та інших нестероїдних протизапальних препаратів. У відповідних концентраціях RRR-гамма-токоферол інгібує ферменти ЦОГ-2.

Астма

Ранні дані свідчать про унікальні властивості RRR-гамма-токоферолу та його роль у підтримці дихальної системи, особливо у випадках з окремими типами астми. Ожиріння може підвищувати ризик розвитку астми, коли надлишок нейтрофілів (білих кров’яних тілець) подразнює дихальні шляхи в легенях. Цей тип запалення часто не реагує на кортикостероїди, що застосовують для лікування астми. Одна дослідницька група визначила, що цей тип астматичного запалення чутливий до RRR-гамма-токоферолу, та стверджує, що цей засіб є першим дійсно безпечним, дешевим та ефективним.

‌‌‌‌RRR-бета-токоферол та RRR-дельта-токоферол

Хоча і RRR-бета-токоферол, і RRR-дельта-токоферол добре відомі, їхні функції та клінічні ефекти досліджені дуже погано. Обидва вони зазвичай містяться в набагато менших кількостях, ніж альфа- або гамма-токоферол.

‌‌‌‌Токотрієноли та їхні відомі корисні властивості

Подібно до токоферолів, токотрієноли мають чотири форми. Як харчову добавку їх часто випускають у формі комбінації з усіх чотирьох. Не дивно, що токотрієноли також мають антиоксидантні та протизапальні властивості, хоча клінічні дослідження починають виявляти й інші потенційно значущі переваги, порівняно з токоферолами.

Слід все ж зазначити, що наше розуміння токотрієнолів та їхніх властивостей ще досить поверхневе. Щоб більше конкретизувати та зрозуміти їхній повний спектр дії, очевидно потрібні додаткові дослідження.

Захворювання нирок

Хвороба нирок –це досить складне захворювання, що важко піддається лікуванню, й повільно призводить до прогресування ниркової недостатності. Стандартні підходи направлені на сповільнення прогресування та включають лікування високого кров'яного тиску та проблем з рівнем цукру в крові. Приблизно у 40% пацієнтів, які страждають на цукровий діабет, з часом розвивається ниркова недостатність. Жоден із відомих стандартних методів лікування не здатен покращити функції нирок.

У пацієнтів із нирковою недостатністю, що розвилась внаслідок діабету, спостерігалось покращення функцій нирок за умови споживання добавок з комбінацією токотрієнолів протягом року. Ці знахідки ще на досить початковій стадії, однак вже дають надію, оскільки наразі існує лише декілька підходів лікування, які свідчать про здатність покращувати функції нирок.

Остеопороз

Рання стадія втрати кісткової маси називається остеопенією. У жінок після менопаузи часто спостерігається інтенсивна втрата кісткової маси. У ранніх випробуваннях за участю жінок в період постменопаузи з остеопенією виявлено, що токотрієноли сприяють зниженню втрати кісткової маси та покращенню метаболізму кісткової тканини. Автори дослідження припустили, що токотрієноли знижують втрату кісткової маси завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Властивості захисту мозку

Дослідження на тваринах припускають, що альфа-токотрієноли здатні захищати клітини мозку. У змодельованих випадках інсульту в щурів та собак, тварини, які отримували добавки альфа-токотрієнолу, спостерігалось поліпшення функцій захисту мозкових клітин та загальне покращення результатів.

Нещодавно було проведено дворічне дослідження за участю пацієнтів з ураженням білої речовини мозку (рання ознака дегенеративних процесів мозку) із застосування комбінації токотрієнолів. Після першого року значних відмінностей не спостерігалося, проте вже наприкінці другого року у пацієнтів групи плацебо спостерігалось погіршення ураження мозку, тоді як у пацієнтів, що приймали добавки токотрієнолів, стан залишився без змін. Результати свідчать про те, що токотрієноли можуть сповільнювати або зупиняти прогресування дегенерації мозку, що є прекурсором зниження когнітивних функцій та деменції.

Холестерин

Ранні клінічні дослідження також свідчать про можливий корисний ефект токотрієнолів на зниження рівня холестерину. Окреме невелике дослідження виявило, що комбінація пальмових токотрієнолів знижує холестерин на 10%. У межах іншого дослідження, де оцінювали 100 мг екстракту рисових висівок, виявили зниження рівня холестерину на 20%, з яких 25% становив поганий холестерин ЛПНЩ.

Ожиріння печінки

Як і RRR-альфа-токоферол, токотрієноли, схоже, мають потенціал захисту печінки. Клінічні випробування з використанням токотрієнолів для лікування ожиріння печінки виявили зупинку прогресування захворювання. Крім того, за допомогою лікування токотрієнолами через рік у багатьох пацієнтів спостерігалося реверсування ожиріння печінки, порівняно з плацебо. Інші дослідження також припускають наявність корисної дії токотрієнлоів на пізніх стадіях захворювання печінки.

‌‌‌‌Безпека

Незважаючи на те, що деякі дослідження набули розголосу завдяки своїм заявам про значні ризики застосування вітаміну E, за умови правильного використання вітамін E є досить безпечним. Згідно з визначенням Інституту медицини максимальна норма споживання RRR-альфа-токоферолів становить 1000 мг на добу. Перевищення дозування може призвести до ефекту розрідження крові, що може спричинити кровотечі, тому, ймовірно, краще дотримуватися рекомендованого дозування.

Цікаво також відзначити, що вживання лише добавки RRR-альфа-токоферолу призводить до виснаження RRR-гамма-токоферол. Власне, це може бути причиною виникнення проблем при застосуванні високих дозувань RRR-альфа-токоферолу без інших натуральних форм вітаміну E.

‌‌‌‌Висновки

Натуральні форми вітаміну E , схоже, мають певні корисні переваги. Споживання достатньої кількості натурального вітаміну E з їжею, або у формі комбінації харчових добавок токоферолу та токотрієнолів може бути сприятливим для лікування окремих захворювань. Однак, щоб зробити обґрунтовані висновки та розширити наше розуміння, необхідні додаткові дослідження.

Джерела:

 1. Cheng K, Niu Y, Zheng XC, et al. A Comparison of Natural (D-α-tocopherol) and Synthetic (DL-α-tocopherol Acetate) Vitamin E Supplementation on the Growth Performance, Meat Quality and Oxidative Status of Broilers. Asian-Australas J Anim Sci. 2016;29(5):681-688. doi:10.5713/ajas.15.0819
 2. Lobo V, Patil A, Phatak A, Chandra N. Free radicals, antioxidants and functional foods: Impact on human health. Pharmacogn Rev. 2010;4(8):118-126. doi:10.4103/0973-7847.70902
 3. Ungurianu A, Zanfirescu A, Nițulescu G, Margină D. Vitamin E beyond Its Antioxidant Label. Antioxidants (Basel). 2021;10(5):634. Published 2021 Apr 21. doi:10.3390/antiox10050634
 4. Asbaghi O, Sadeghian M, Nazarian B, et al. The effect of vitamin E supplementation on selected inflammatory biomarkers in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Sci Rep. 2020;10(1):17234. Published 2020 Oct 14. doi:10.1038/s41598-020-73741-6
 5. Knekt P, Reunanen A, Järvinen R, Seppänen R, Heliövaara M, Aromaa A. Antioxidant vitamin intake and coronary mortality in a longitudinal population study. Am J Epidemiol. 1994;139(12):1180-1189. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a116964
 6. Kushi LH, Folsom AR, Prineas RJ, Mink PJ, Wu Y, Bostick RM. Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med. 1996;334(18):1156-1162. doi:10.1056/NEJM199605023341803
 7. Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, Giovannucci E, Colditz GA, Willett WC. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. N Engl J Med. 1993;328(20):1450-1456. doi:10.1056/NEJM199305203282004
 8. Lee IM, Cook NR, Gaziano JM, et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: the Women’s Health Study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;294(1):56-65. doi:10.1001/jama.294.1.56
 9. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators, Yusuf S, Dagenais G, Pogue J, Bosch J, Sleight P. Vitamin E supplementation and cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med. 2000;342(3):154-160. doi:10.1056/NEJM200001203420302
 10. Sesso HD, Buring JE, Christen WG, et al. Vitamins E and C in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians’ Health Study II randomized controlled trial. JAMA. 2008;300(18):2123-2133. doi:10.1001/jama.2008.600
 11. Lonn E, Bosch J, Yusuf S, et al. Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial. JAMA. 2005;293(11):1338-1347. doi:10.1001/jama.293.11.1338
 12. Saremi A, Arora R. Vitamin E and cardiovascular disease. Am J Ther. 2010;17(3):e56-e65. doi:10.1097/MJT.0b013e31819cdc9a
 13. Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D, Fazel Y, Henry L, Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology. 2016;64(1):73-84. doi:10.1002/hep.28431
 14. Martín-Mateos R, Albillos A. The Role of the Gut-Liver Axis in Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease. Front Immunol. 2021;12:660179. Published 2021 Apr 16. doi:10.3389/fimmu.2021.660179
 15. David D, Eapen CE. What Are the Current Pharmacological Therapies for Nonalcoholic Fatty Liver Disease? J Clin Exp Hepatol. 2021;11(2):232-238. doi:10.1016/j.jceh.2020.09.001
 16. Sharma M, Premkumar M, Kulkarni AV, Kumar P, Reddy DN, Rao NP. Drugs for Non-alcoholic Steatohepatitis (NASH): Quest for the Holy Grail. J Clin Transl Hepatol. 2021;9(1):40-50. doi:10.14218/JCTH.2020.00055
 17. Vlachos GS, Scarmeas N. Dietary interventions in mild cognitive impairment and dementia. Dialogues Clin Neurosci. 2019;21(1):69-82. doi:10.31887/DCNS.2019.21.1/nscarmeas
 18. Kang JH, Cook N, Manson J, Buring JE, Grodstein F. A randomized trial of vitamin E supplementation and cognitive function in women. Arch Intern Med. 2006;166(22):2462-2468. doi:10.1001/archinte.166.22.2462
 19. Dysken MW, Sano M, Asthana S, et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial [published correction appears in JAMA. 2014 Mar 19;311(11):1161]. JAMA. 2014;311(1):33-44. doi:10.1001/jama.2013.282834
 20. Sano M, Ernesto C, Thomas RG, et al. A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer’s disease. The Alzheimer’s Disease Cooperative Study. N Engl J Med. 1997;336(17):1216-1222. doi:10.1056/NEJM199704243361704
 21. Thompson MD, Cooney RV. The Potential Physiological Role of γ-Tocopherol in Human Health: A Qualitative Review. Nutr Cancer. 2020;72(5):808-825. doi:10.1080/01635581.2019.1653472
 22. Jiang Q, Elson-Schwab I, Courtemanche C, Ames BN. gamma-tocopherol and its major metabolite, in contrast to alpha-tocopherol, inhibit cyclooxygenase activity in macrophages and epithelial cells. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97(21):11494-11499. doi:10.1073/pnas.200357097
 23. Sood AK, Burbank AJ, Duran CG, et al. Gamma tocopherol effect on LPS-induced sputum neutrophilia is not modified by BMI or GSTM1 genotype. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(5):1937-1939. doi:10.1016/j.jaci.2018.12.1009
 24. Vaidya SR, Aeddula NR. Chronic Renal Failure. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 1, 2020.
 25. Ng YT, Phang SCW, Tan GCJ, et al. The Effects of Tocotrienol-Rich Vitamin E (Tocovid) on Diabetic Neuropathy: A Phase II Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2020;12(5):1522. Published 2020 May 23. doi:10.3390/nu12051522
 26. Shen CL, Yang S, Tomison MD, Romero AW, Felton CK, Mo H. Tocotrienol supplementation suppressed bone resorption and oxidative stress in postmenopausal osteopenic women: a 12-week randomized double-blinded placebo-controlled trial. Osteoporos Int. 2018;29(4):881-891. doi:10.1007/s00198-017-4356-x
 27. Gopalan Y, Shuaib IL, Magosso E, et al. Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain white matter. Stroke. 2014;45(5):1422-1428. doi:10.1161/STROKEAHA.113.004449
 28. Khanna S, Roy S, Slivka A, et al. Neuroprotective properties of the natural vitamin E alpha-tocotrienol. Stroke. 2005;36(10):2258-2264. doi:10.1161/01.STR.0000181082.70763.22
 29. Rink C, Christoforidis G, Khanna S, et al. Tocotrienol vitamin E protects against preclinical canine ischemic stroke by inducing arteriogenesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2011;31(11):2218-2230. doi:10.1038/jcbfm.2011.85
 30. Gopalan Y, Shuaib IL, Magosso E, et al. Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain white matter. Stroke. 2014;45(5):1422-1428. doi:10.1161/STROKEAHA.113.004449
 31. Qureshi AA, Bradlow BA, Brace L, et al. Response of hypercholesterolemic subjects to administration of tocotrienols. Lipids. 1995;30(12):1171-1177. doi:10.1007/BF02536620
 32. Magosso E, Ansari MA, Gopalan Y, et al. Tocotrienols for normalisation of hepatic echogenic response in nonalcoholic fatty liver: a randomised placebo-controlled clinical trial. Nutr J. 2013;12(1):166. Published 2013 Dec 27. doi:10.1186/1475-2891-12-166
 33. Pervez MA, Khan DA, Ijaz A, Khan S. Effects of Delta-tocotrienol Supplementation on Liver Enzymes, Inflammation, Oxidative stress and Hepatic Steatosis in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Turk J Gastroenterol. 2018;29(2):170-176. doi:10.5152/tjg.2018.17297
 34. Catanzaro R, Zerbinati N, Solimene U, et al. Beneficial effect of refined red palm oil on lipid peroxidation and monocyte tissue factor in HCV-related liver disease: a randomized controlled study. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2016;15(2):165-172. doi:10.1016/s1499-3872(16)60072-3
 35. Institute of Medicine (US) Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225483/ doi: 10.17226/9810